[Thông Báo] Dừng triển khai 1 số gói cước đăng ký gọi ngoại mạng Viettel

DỪNG TRIỂN KHAI MỘT SỐ GÓI KHUYẾN MẠI CHO THUÊ BAO TRẢ TRƯỚC, TRẢ SAU
  1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 20/05/2020.
  2. Phạm vi áp dụng: Toàn quốc.
  3. Nội dung: Dừng triển khai các gói cước sau:
Đối với các gói áp dụng cho thuê bao di động trả trước:
  • Từ ngày 20/5/2020, Dừng triển khai (dừng đăng ký, gia hạn, khôi phục) các gói: V79N, V99N, KM30N, KM50N, VIP30X, VIP50X, VIP100X, VIP150X, VIP200X, VIP300X.
  • Đối với các thuê bao đang sử dụng gói cước: tiếp tục được sử dụng đến hết chu kỳ hiện tại.
Đối với các gói áp dụng cho thuê bao di động trả sau:
  • Từ ngày 20/5/2020: Dừng đăng ký mới các gói: TN30, TN50, TN75, TN100, TN150, TN200
  • Đối với các thuê bao duy trì gia hạn hàng tháng: tiếp tục được sử dụng gói cước.
Cám ơn khách hàng đã lựa chọn sử dụng dịch vụ của Viettel!
51 Lượt xem