[THÔNG BÁO] dừng đăng ký gói X90 trên Toàn Quốc

THÔNG BÁO DỪNG ĐĂNG KÝ GÓI X90
  1. Phạm vi triển khai : Toàn quốc.
  2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 26/05/2020.
  3. Nội dung triển khai: Dừng đăng ký các gói cước X90 (X là mã tỉnh, gồm 60 gói VD: HNI90, SG90…)
Lưu ý:
  • Đối với các thuê bao gia hạn hoặc khôi phục thành công gói cước X90: tiếp tục được sử dụng gói cước.
  • Các quy định khác về gói cước X90 áp dụng theo chính sách hiện hành.
46 Lượt xem