Dừng triển khai đăng ký mới và gia hạn gói Hi90 từ ngày 14/05/2020

DỪNG TRIỂN KHAI GÓI CƯỚC HI90 CHO THUÊ BAO DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC
  1.  Thời gian áp dụng: Từ ngày 14/05/2020.
  2. Phạm vi áp dụng: Toàn quốc.
  3. Nội dung chính sách:
Dừng đăng ký mới gói cước HI90 (90.000đ/30 ngày được 100 phút nội mạng + 100 phút ngoại mạng + 30 tin nhắn nội mạng + 3GB) từ ngày 14/05/2020.
– Đối với các thuê bao đang sử dụng gói cước HI90 quy định như sau:
  • Đối tượng 1: Thuê bao trong danh sách =>Dừng gia hạn, khôi phục gói cước HI90 từ ngày 14/05/2020 (thuê bao được sử dụng gói cước HI90 đến hết chu kỳ hiện tại).
  • Thuê bao ngoài danh sách => Thuê bao được tiếp tục gia hạn, khôi phục gói cước HI90 theo quy định hiện hành.

 

42 Lượt xem