Đăng Ký Gọi Nội Mạng Viettel Tháng

Dưới đây là các gói đăng ký gọi nội mạng Viettel miễn phí dưới 20 phút/cuộc và không giới hạn số lượng cuộc gọi trong tháng, kèm theo siêu ưu đãi 4G Viettel 60GB 1 Tháng

V120


60G/Tháng


120.000đ/30 ngày

Nội mạng: Gọi dưới 20 phút không mất tiền

Ngoại mạng: 50 phút

ST150


28GB/28Ngày


150.000 đ

Miễn phí Nội mạng: Gọi dưới 20 phút không mất tiền

V150


120G/Tháng


150.000đ/30 ngày

Nội mạng: Gọi dưới 20 phút không mất tiền

Ngoại mạng: 50 phút

ST200


60G/Tháng


200.000đ/30 ngày

Nội mạng: Gọi dưới 20 phút không mất tiền

Ngoại mạng: 200 phút