Cáp Quang Viettel Nhân Đôi Băng Thông giá không đổi trong thời gian chống dịch nCoV-19

NÂNG BĂNG THÔNG CHO THUÊ BAO FTTH VIETTEL TRONG THỜI GIAN CHỐNG DỊCH nCoV

Cáp Quang Viettel Nhân Đôi Băng Thông giá không đổi trong thời gian chống dịch nCoV-19
Cáp Quang Viettel Nhân Đôi Băng Thông giá không đổi trong thời gian chống dịch nCoV-19

1. Thời gian áp dụng: Từ 01/04/2020 cho đến khi có thông báo mới.

2. Đối tượng áp dụng:Toàn bộ khách hàng đang sử dụng các gói cước FTTH Internet cáp quang dành cho hộ gia đình.

3. Nội dung chính sách:

Nâng băng thông trong nước lên tối đa tới 2 lần so với hiện tại nhưng giữ nguyên giá cước cho khách hàng trong thời gian chống dịch nCoV (sau thời gian hết dịch sẽ quay về băng thông ban đầu).

Khách hàng được tự động áp dụng mức băng thông mới từ ngày 01/04/2020 mà không cần khởi động lại Modem.

101 Lượt xem