15GB(500MB/ngày)

70.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

15GB(500MB/ngày)

70.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS