Danh sách gói cước 4G Viettel mới nhất 2020, cập nhật hàng ngày các gói cước Mới nhất. Hướng dẫn đăng ký 4G Viettel 1 ngày, 1 tuần và 1 tháng trọn gói hoàn toàn miễn phí.

600MB (Hết 600MB ngừng truy cập)

20.000 đ/1 Tuần (7 ngày từ thời điểm đăng ký)

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1GB (Hết 1GB ngừng truy cập)

10.000 đ/1 tuần (7 ngày)

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1GB (Hết 1GB ngừng truy cập)

7.000 đ/7 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

500MB (Hết 500MB ngừng truy cập)

20.000 đ/7 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1GB tốc độ cao

20.000 đ/7 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

500MB (Hết 500MB truy cập tốc độ thường)

25.000 đ/7 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

380MB, 83 phút gọi nội mạng

38.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

3GB (Hết 3GB ngừng truy cập)

10.000 đ/3 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

830MB, 83 phút gọi nội mạng

8.000 đ/1 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

5GB tốc độ cao, 1000 phút gọi nội mạng

149.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

10GB tốc độ cao, 1500 Phút gọi nội mạng

249.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30GB (Hết 30GB ngừng truy cập)

300.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS